Moneta dnes pořádá valnou hromadu

1-minutové čtení
J&T specialistaMoneta dnes pořádá valnou hromadu akcionářů. Na programu bude mimo jiné i schválení dividendy ve výši 7 Kč na akcii (7,6% hrubý dividendový výnos). Naposledy se pak akcie budou obchodovat s právem na tuto dividendu ve čtvrtek 28. dubna.

 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.