VIG: Zítra ráno zveřejní provozní data za 1Q

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. VIG zítra ráno zveřejní vybraná provozní data za 1Q 2024. Očekáváme pokračující rychlý růst předepsaného pojistného (+9,8 % v roce 2023) napříč všemi trhy, kde pojišťovna působí. Výrazně rychlejší růst by pak měl být opět v zemích střední a východní Evropy oproti rakouskému trhu. Ukazatel kapitálové přiměřenosti (solvency ratio) by měl zůstat na velmi vysoké úrovni (269 % ke konci roku 2023). Zároveň očekáváme, že management potvrdí celoroční výhled, který počítá se ziskem před zdaněním ve výši 825 – 875 mil. EUR.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.