Sazka Group: Agentura Fitch potvrdila rating a zlepšila výhled

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Ratingová agentura Fitch potvrdila hodnocení Sazka Group a.s. na stupni „BB-“ a zároveň zlepšila výhled ratingu z „negativní“ na „stabilní“.


Ratingová agentura Fitch potvrdila hodnocení Sazka Group a.s. na stupni „BB-“ a zároveň zlepšila výhled ratingu z „negativní“ na „stabilní“. Stabilní výhled podle agentury reflektuje zlepšení poměru zadlužení po konsolidaci podílu v CASAG a předpokládá schopnost společnosti dále snižovat své zadlužení v následujících letech. Fitch zároveň očekává rychlé oživení loterijního trhu v zemích, které jsou zasaženy vládními restrikcemi. Sazka Group na úrovni holdingové společnosti má podle agentury dostatek likvidity a dostatečnou kapacitu na obsluhu svých dluhů, která je podpořena dividendami z podílů v jednotlivých provozních společnostech. Náš pohled na SG koresponduje s výše zmíněnými vyjádřeními.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.