J&T Banka investovala do Rohliku Tomáše Čupra

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceJ&T Banka investovala do Rohliku Tomáše Čupra

Skupina Rohlik Group, jeden z předních evropských lídrů v online prodeji potravin, získala od investorů 190 milionů eur. Hlavními investory se staly Partech a Index Ventures, dále investovali EBRD, J&T Banka, Quadrille Capital, R2G a stávající investor Enern. Získané finanční zdroje použije Rohlik Group na expanzi na stávajících trzích, pro vstup do Německa a na další mezinárodní rozvoj.


„Minoritní investice do Rohlik.cz je pro nás přirozeným dalším krokem spolupráce, která začala první emisí dluhopisů v roce 2019.  Podíl e-commerce na prodeji potravin je nízký a jsme přesvědčeni, že bude v dalších letech výrazně růst.   Rohlík dokázal už při poměrně relativně malé velikosti generovat kladné provozní výsledky, úspěšně replikovat své fungování v dalších lokacích a budovat silnou zákaznickou zkušenost s vysokou mírou retence klientů. Jsme přesvědčeni, že Rohlík má všechny předpoklady stát se leaderem na evropském trhu.  Má skvělou službu, funkční business model,  silný leadership a díky vnějším okolnostem i dobrý timing pro expanzi.  Jsme rádi, že můžeme být u toho,“ komentuje rozhodnutí přímé investice do Rohlik.cz Štěpán Ašer, generální ředitel J&T Banky.

Celou zprávu společnosti naleznete na webových stránkách společnosti zde.

 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.