VIG: Předepsané pojistné v 1Q vzrostlo o 11 % r/r

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Pojišťovna reportovala za první 3 měsíce tohoto roku meziroční růst hrubého předepsaného pojistného o 11 % na 4,3 mld. EUR. Za růstem je pozitivní vývoj ve všech regionech s výjimkou České republiky (-0,6 % r/r), nicméně i zde by po očištění o vliv měnových kurzů předepsané pojistné vzrostlo přibližně o 4 % r/r. Ukazatel kapitálové přiměřenosti (solvency ratio) se drží na velmi vysoké úrovni 262 % (269 % ke konci roku 2023). Pojišťovna dále uvedla, že je na dobré cestě ke splnění dříve zveřejněného celoročního cíle dosáhnout zisku před zdaněním v rozpětí 825 – 875 mil. EUR. Celkově jsou pro nás zveřejněné informace neutrální a potvrzují očekávaný růst předepsaného pojistného v regionu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.