Investoři se více zamyslí nad dlouhodobějšími trendy

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.


#Ekonomika

V tomto týdnu zůstane v hledáčku investorů geopolitika a doznívající výsledková sezóna. Absence výraznějších plánovaných impulzů bude investory nutit více se zamýšlet nad dlouhodobějšími trendy. „Geopolitika při větším zjitření situace může dále přinášet zvýšenou volatilitu, ale nedomníváme se, že by s takovým výhledem pracoval základní scénář. Výsledková sezóna bude ve svém závěru spíše dokreslovat celkově relativně solidní vyznění. Souhrnně jsme pro příští týden neutrální,“ říká Milan Vaníček, ředitel odboru analýz finančního trhu.  


Makroekonomický výhled 

Z makroekonomických zpráv se analytici zaměří v USA na úterní spotřebitelskou inflaci CPI za říjen (oček. 3,3 po 3,7 % r/r), středeční maloobchodní tržby za říjen (oček. −0,3 po +0,7 % m/m) a čtvrteční průmyslovou produkci za říjen (oček. −0,3 po +0,3 % m/m). V Německu se soustředí na úterní indexy ZEW, kde se očekává zlepšení jak v očekávání, kde se posuneme zpět do kladného teritoria (poprvé od konce dubna), tak v hodnocení současné situace. V Číně se zaměří na středeční průmyslovou produkci za říjen (oček. beze změny 4,5 % r/r) a maloobchodní tržby za říjen (oček. 7,0 po 5,5 % r/r).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.