J&T BANKA dosáhla v roce 2019 historicky nejlepších výsledků

2-minutové čtení


J&T BANKA, jedna z nejvýznamnějších privátních bank v České republice, uzavřela, dle auditovaných konsolidovaných výsledků, loňský rok s rekordními výsledky. Při stabilní bilanční sumě ve výši 151,72 miliard korun (+1 %), dosáhla čistého zisku 3,16 miliard korun (+52 %). Vlastní kapitál banky přesáhl 21,51 miliard korun (+12 %).

K rekordním výsledkům přispěl vývoj trhu. Růst korunových úrokových sazeb se promítl do nárůstu úrokové marže a čisté úrokové výnosy dosáhly 3,96 miliard korun. Přetlak likvidity a investičního kapitálu na trhu se projevoval v poptávce po dluhopisech, poplatky za umístění dluhopisů významně přispěly k dosaženým výnosům z poplatků a provizí ve výši 1,40 miliardy korun. V roce 2019 uvedla banka na trh 17 dluhopisových emisí v celkové nominální hodnotě přes 28,8 miliard korun. Banka si tak nadále drží pozici největšího aranžéra podnikových dluhopisových emisí v České republice a na Slovensku.

V souladu s dlouhodobou strategií i v roce 2019 banka optimalizovala vkladovou základnu z pohledu objemu, produktové struktury i tenorů. Nadále převažují dlouhodobé vklady se splatností 1 rok a více. Objem celkových vkladů od klientů činil ke konci roku 114,55 miliardy korun (-3,7 %).

V oblasti investičních produktů banka v roce 2019 představila dva nové investiční fondy pro drobné investory J&T RENTIER a J&T DIVIDEND. Největší fondy J&T MONEY a J&T BOND byly oceněny v soutěži Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2019, v kategorii Smíšených fondů si odnesly první a druhé místo. Celkový objem majetku v podílových fondech spravovaných J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTÍ pak činil ke konci roku 28,56 miliard korun.

Kapitálová přiměřenost banky dosáhla ke konci roku úrovně 16,48 %. Banka je tak dostatečně kapitálově vybavená pro zajištění stability a rozvoje v následujících letech.