Komerční banka: Výsledky bez výraznějších překvapení

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Komerční banka reportovala za druhý kvartál tohoto roku čistý zisk ve výši 4 806 mil. Kč, a překonala tak očekávání trhu. Na provozní úrovni pak byl výsledek v souladu s odhady. Růst úrokových sazeb se výrazně pozitivně projevil do úrokových výnosů, které byly meziročně vyšší o 47 %. Čistá úroková marže klesla oproti 1Q na 2,17 % (z 2,22 %), nicméně výrazně vzrostla oproti stejnému období minulého roku (1,6 %). Úvěrové portfolio překvapivě dále akcelerovalo svůj růst (+8,7 %) zásluhou úvěrů ze stavebního spoření (+18 %) a korporátních úvěrů (+10 %). Hypoteční portfolio bylo meziročně vyšší o 5 %, nicméně dá se očekávat v dalších kvartálech výrazné zpomalení vzhledem k tomu, že objem nově poskytnutých úvěrů na bydlení propadl za celé první pololetí meziročně o 54 %. Výnosy z poplatků a provizí (+4 % r/r) těží nadále především z růstu transakčních poplatků (+12 %) a z cross-sellingu (+8 %).

Provozní náklady byly vyšší o 5 % r/r. Růst personálních nákladů (+4 %) je tlumen nižším počtem zaměstnanců (-2,5 % r/r) a také ostatní administrativní náklady (+5 %) má banka vzhledem k vysoké inflaci pod kontrolou. Podíl nesplácených úvěrů byl stejně jako v přechozím kvartále 2,4 % a rizikové náklady zůstávají velmi nízké (14 b.b., respektive tvorba opravných položek 328 mil. Kč).

Pro tento rok management mírně zvýšil očekávaný růst úvěrového portfolia, který by měl být nad 5 % (doposud kolem 5 %), a potvrdil očekávaný růst klientských vkladů nižším jednociferným tempem. Celkové výnosy by měly růst o více jak 20 % (doposud dvouciferným tempem), což je výsledek očekávaného růstu úrokových výnosů přibližně o třetinu (doposud více jak 25%), růstu výnosů z poplatků kolem 5 % (doposud nižší jednociferný růst) a mírného poklesu výnosů z finančních operací (beze změny). Provozní náklady by měly být vyšší o více jak 5 % (doposud přibližně 5 %). Rizikové náklady by pak měly zůstat pod dlouhodobě udržitelnou úrovní 30 b.b. (beze změny).

Celkově hodnotíme zveřejněné informace neutrální až mírně pozitivně. Čistý zisk sice překonal odhady trhu, nicméně na provozní úrovni je víceméně v souladu s očekáváním, změny v celoročním výhledu jsou pak vzhledem k vývoji úrokových sazeb také spíše jen kosmetické. Neočekáváme, že by zveřejněné informace měly výraznější dopad na obchodování s akciemi banky, kde nadále zůstane hlavním tématem riziko zavedení sektorové daně. Konferenční hovor k výsledkům banka pořádá dnes od 14:00.

 

Kons.  IFRS (mil. Kč)2Q 20222Q 2021r/rOček. J&TKonsensus
Provozní výnosy9 6907 38231%9 5199 666
  Čistý úrokový výnos7 3024 95247%6 9847 163
  Poplatky & provize1 4771 4184%1 5151 497
  Ostatní provozní výnosy9131 013-1%10201 006
Provozní náklady-3 655-3 4915%-3 632-3 636
Provozní zisk6 0363 89155%5 8876 030
  Opravné položky-328-82--240-338
Zisk před zdaněním5 9613 90423%5 7075 742
Čistý zisk4 8063 12954%4 5084 565

Zdroj: J&T Banka, KB


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.