O2 CR: Dnes poprvé bez nároku na dividendu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Dnes (3. 4.) je první obchodní den bez nároku na hrubou dividendu 17 Kč/akcii (7,7% hrubý div. výnos) u akcií O2 CR, která bude vyplacena bez ohledu na možný odsun konání řádné valné hromady (16. 4.). Současně to stále platí i pro výplatu části emisního ážia 4 Kč/akcii (1,8% hrubý div. výnos). Ta však může být odložena v návaznosti na možný odsun data konání řádné valné hromady. V základním scénáři počítáme s odkladem valné hromady, a tedy i rozhodného data pro výplatu části emisního ážia, vzhledem k tomu, že datum aktuálního konání VH (16. 4.) je již velmi blízko termínu ukončení karanténního režimu (11. 4.), který se může dále prodloužit.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.