Moneta: Zisk nad odhady zásluhou výnosů z poplatků a nižších nákladů

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Moneta dosáhla za první kvartál tohoto roku čistý zisk ve výši 1 286 mil. Kč (+6 % r/r), a výrazně tak překonala tržní konsensus. Lepší oproti projekcím byly jak provozní výnosy, tak náklady.

Čisté úrokové výnosy meziročně vzrostly o 2 %, oproti předchozímu kvartálu však byly o 5 % nižší. Kromě dopadu ukončení úročení povinných minimálních rezerv se negativně promítlo odložení snížení úrokových sazeb u depozit kvůli silné konkurenci v kombinaci s poklesem základní úrokové sazby ČNB. Čistá úroková marže tak klesla na 1,8 % (2,0 % ve 4Q 2023). Nadále pokračoval příliv klientských vkladů (+16 % r/r), i když v 1Q již bylo patrné určité zpomalení růstu. Naopak úvěrová aktivita zůstává utlumená, portfolio výkonných úvěrů v hrubé výši bylo meziročně téměř beze změny. Výnosy z poplatků zaznamenaly výrazný skok (+20 % r/r) zásluhou výnosů z provizí od třetích stran za prodej pojištění a investic (+32 % r/r).

Provozní náklady poklesly o 4 % r/r, když vyšší náklady na zaměstnance (+7 %) byly více jak kompenzovány nižšími poplatky do regulatorních fondů (-15 %) a nižšími administrativními náklady (-11 %). Poměr nesplácených úvěrů zůstává stabilní (1,43 %). Tvorba opravných položek na úrovni 135 mil. Kč pak představuje rizikové náklady 20 b.b., což je v rámci celoročního výhledu (10-30 b.b.).

Kapitálová přiměřenost byla ke konci 1. čtvrtletí 19,6 %, výrazně nad regulatorními požadavky včetně 1 p.b. rezervy stanovené managementem (dohromady 15,55 %). Střednědobý výhled zůstal beze změny na všech úrovních, management tedy letos stále očekává čistý zisk minimálně 5,2 mld. Kč.

Zveřejněná čísla hodnotíme pozitivně především vzhledem k silnému růstu neúrokových výnosů a překvapivému poklesu provozních nákladů. Ve světle zveřejněných informací vidíme prostor pro další růst akcií banky z pohledu fundamentu, nicméně opakující se vyjádření politiků ohledně možnosti zavedení nějaké formy sektorové daně vnímáme jako reálné riziko, které bude bránit výraznějšímu posunu výše. Konferenční hovor k výsledkům Moneta pořádá dnes od 10:00.

 

v mil. Kč1Q 20241Q 2023r/rOček. J&T BankaKonsensus
  Čisté úrokové výnosy2 0752 0312 %2 0682 092
  Poplatky a provize74061620 %688680
  Ostatní provozní výnosy30219753 %228232
Provozní výnosy3 1172 84410 %2 9843 004
Provozní náklady-1 486-1 545-4 %-1 568-1 515
Provozní zisk1 6311 29926 %1 4151 489
  Opravné položky-135116--115-124
Zisk před zdaněním1 4961 4156 %1 3001 365
Čistý zisk1 2861 2156 %1 1051 171

Zdroj: J&T Banka, Moneta


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.