EPH: S&P přidělila rating „BBB-“ připravované eurové emisi dluhopisů

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Agentura S&P přidělila rating „BBB-“ připravované emisi pětiletých eurových dluhopisů.


Agentura S&P přidělila rating „BBB-“ připravované emisi pětiletých eurových dluhopisů. Rating dluhopisů je na stejné úrovni jako hodnocení celé skupiny EPH. Agentura ve zprávě zmínila, že zadluženost společnosti i po vydání dluhopisů zůstane pod hranicí, která by mohla vést ke snížení ratingu, a dále vyzdvihla vysokou diversifikaci aktiv napříč Evropou s omezenou vzájemnou korelací těchto aktiv. Dluhopisy by měly být vydány v rámci dluhopisového programu, který je schválen do výše až 3 mld. EUR.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.