Photon Energy: Výroba v prosinci dosáhla 6 GWh

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Společnost zveřejnila pravidelný měsíční report o provozních datech za prosinec. Výroba dosáhla 6 GWh, což představovalo meziroční nárůst o 19 %. Za růstem byly především nově připojené kapacity v Rumunsku v průběhu minulého roku. Celková výroba za minulý rok dosáhla 139 GWh (+15 % r/r). Průměrná realizovaná cena elektřiny byla v prosinci 106 EUR/MWh, o 37 % méně oproti předchozímu roku. Za celý minulý rok pak byla průměrná realizovaná cena 162 EUR/MWh.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.