Rohlik Group: Změna emisních podmínek schválena, dluhopis 2026 nově ponese 10 % p.a.

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Redakce
Schůze vlastníků dluhopisu 5,50/2026, kterou svolal emitent Rohlik.cz Finance, včera schválila navrhované změny emisních podmínek.


Schůze vlastníků dluhopisu 5,50/2026, kterou svolal emitent Rohlik.cz Finance, včera schválila navrhované změny emisních podmínek. Mezi hlavní změny patří zvýšení pevného úrokového výnosu z 5,5 na 10 % p.a., zvýšení maximálního objemu emise z 2,55 mld. na 3,55 mld. Kč a snížení maximálního přípustného zadlužení dle ukazatele LTV ze 70 na 50 %. Nový kupón 10 % p.a. začíná platit od 1. 8. 2022 a nově se emise označuje 10,00/2026. Zároveň nové emisní podmínky snižují minimální podíl, který musí držet zakladatel společnosti Tomáš Čupr, aby nedošlo k tzv. změně kontroly, a to z 50 na 30 %. Tato změna odpovídá nedávnému navýšení kapitálu ve společnosti, díky němuž se snížil podíl Tomáše Čupra na 44,79 %. Celkově jsme názoru, že zvýšení kupónu a zpřísnění kovenantu LTV přinášejí dodatečné výhody pro držitele dluhopisů, přičemž zároveň nedochází ke změně ve vedení společnosti či jejím směřování. Nové znění emisních podmínek hodnotíme pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.