Je současný nárůst inflace jen dočasný?

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Martinova práce má dvě roviny, jednak působí jako ředitel odboru Správy fondů, kde má na starosti koordinaci týmu portfolio manažerů. Zároveň také přímo spravuje fondy jako portfolio manažer.  


Je současný nárůst inflace jen dočasný?

Odpověď na výše položenou otázku nyní trápí investory na celém světě. Spotřebitelská inflace v České republice se drží od jara 2019 nad 2,5 %, a to s výjimkou krátkého období na začátku letošního roku. Podstatnou část loňského roku dokonce převyšovala 3 % a nad tuto hranici se dostal i poslední údaj za duben 2021.

Centrální banka opakovaně tvrdila, že nárůst inflace bude jen přechodný a dočasný a brzy se vrátí k cíli, to znamená k hodnotě kolem 2%. Aktuální inflace v USA dokonce překročila 4% a podle všeho ještě poroste. Dokonce i růst cen v dlouhodobě nízkoinflačním Německu se vyšplhal na 2,4% meziročně a německá Bundesbanka upozornila, že může letos atakovat až 4% hranici.

V této situaci zůstávají úrokové sazby v eurozóně negativní a jen velmi blízko nulové hodnotě v USA. To vede k tomu, že úspory uložené v bankách a ve státních dluhopisech nyní kvapem ztrácí na koupěschopnosti. Centrální banky ve vyspělém světě se brání tvrzením, že dle jejich modelů je nárůst inflace dočasný, daný nerovnoměrnou obnovou dodavatelských řetězců po epidemii koronaviru, a už během druhého pololetí letošního roku se ceny začnou vracet k normálním hodnotám.

Mají-li centrální banky pravdu, budou se moci nadále soustředit na podporu ekonomiky, udrží sazby ještě dlouho nízko a děravé státní rozpočty se budou díky nákupům centrálních bank nadále financovat velmi levně. Stejně tak asi bude pokračovat párty na realitních trzích a akciím se bude nadále dařit.

Rostoucí, i když stále výrazně menšinová, skupina investorů si však myslí, že tentokrát se centrální banky ve svých odhadech pletou anebo prostě o inflaci nemluví pravdu. Pokud se spotřebitelské ceny přehoupnou přes růst o 5% v USA a 3% v Německu a nebudou mít tendenci rychle klesat, může si nynější generace investorů, která opravdovou inflaci zná jen z vyprávění, stále více začíst klást otázku: Je současný nárůst inflace opravdu jen dočasný? A není tak ocenění finančních aktiv nadhodnocené? To je nyní pomyslná otázka za milion dolarů. Vlastně za mnohem víc…


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.