J&T Ventures investoval do start-upu Robotiq.ai

4-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceJ&T Ventures investoval do start-upu Robotiq.ai

Do start-upu Robotiq.ai vstupuje český fond J&T Ventures. Menšinový podíl ve společnosti získal výměnou za investici ve výši 900 000 eur. Společnost vyvíjí roboty, kteří přebírají rutinní činnosti od zaměstnanců bank nebo úřadů. Lidé přitom se svými virtuálními kolegy mohou jednoduše komunikovat přes e-mail nebo chat.

Takzvaná robotická automatizace procesů (RPA) je rychle rostoucí odvětví využívající prvky umělé inteligence a strojového učení. Start-up Robotiq.ai založila v roce 2018 trojice inženýrů Marko Gudelj, Darko Jovisic a Ivan Belas v chorvatském Záhřebu. Zkušený tým již investicí podpořili bratři Balabanové stojící za společností M&I Systems. Dnes mezi platící zákazníky Robotiq.ai patří velké firmy z oblasti financí či automotive, jako jsou Sberbank, BDO, Hörmann Automotive nebo Rimac Automobili. Klienti pocházejí z celé Evropy, ale také z Jihoafrické republiky nebo USA a nechybí mezi nimi ani státní instituce a úřady.

RPA osvobozuje roboty v lidech

„Robot dokáže prakticky cokoliv, co na počítači dělá člověk. Procházet data, dělat reporty, shánět informace, komunikovat. Zároveň ale může dělat i mnohem techničtější věci, jako je komunikace s databázemi nebo přes API. Spousta lidských činností se ve firmách rutinně opakuje desetkrát, stokrát nebo tisíckrát denně. S pomocí umělé inteligence mohou zákazníkům poskytovat nesrovnatelně rychlejší, spolehlivější a hlavně škálovatelné služby. RPA osvobozuje roboty v lidech a nechává jim čas na kreativní práci s vyšší přidanou hodnotou,“ popisuje Marko Gudelj.

Firma například požádá svého bankéře o potvrzení úvěru. Bankéř pošle e-mail do příslušného oddělení, kde si jej přečtou, poskládají potřebné informace, vyplní dokument, pošlou ho bankéři zpátky a případně zinkasují poplatek. Při použití nové technologie bankéř pošle ten samý mail robotovi, který si stáhne přílohu, ověří a vyplní všechna data a okamžitě vrátí výsledek. „Je to nesrovnatelně rychlejší, spolehlivější a hlavně škálovatelné,“ dodává Darko Jovisic.

Silnou stránkou Robotiq.ai je především rychlé nasazení (až o 70 % rychlejší ve srovnání s konkurencí) stejně jako jednoduché nastavení, správa robotů i vyřízení licence. Vše vyžaduje jen minimální součinnost ze strany IT oddělení, která v současnosti bývají přetížená. V určitých procesech mohou roboti nahradit lidské pracovníky z 80 až 90 % a jsou schopni pracovat 24 hodin denně.

cs-robotiq.jfif

Unikátním prvkem Robotiq.ai je také komunikace s roboty pomocí chatbotu. Zaměstnanci nepotřebují žádné speciální aplikace ani technické vzdělání a svým virtuálním kolegům mohou zadávat úkoly úplně stejně jako těm skutečným – e-mailem nebo třeba přes chat v existujících firemních nástrojích typu Slack či Teams.

Neocenitelné osobní zkušenosti

Idea vytvořit komunikačního robota vznikla z reálných zkušeností zakladatelů start-upu. Markko i Darko pracovali jako konzultanti s existujícími RPA řešeními a věděli, co jim na nich schází. „Byla moc komplikovaná, některé funkce chyběly. Věřili jsme, že můžeme být rychlejší a lepší. Zároveň jsme z této technologie byli hodně nadšeni, dělali jsme si kurzy na strojové učení a umělou inteligenci a vnímali všeobecný buzz. Protože jsme spolu vždy chtěli něco dělat a načasování bylo skvělé, založili jsme v roce 2018 společnou firmu,“ vzpomíná na začátky Marko Gudelj.

Tvůrci naprogramují každého robota na míru klientovi, který si předem vytipuje, které procesy se u něj stereotypně opakují. Na prodej produktu už začali budovat síť licencovaných partnerů, kteří dokážou službu zákazníkům představit i implementovat.

Něco se chystá

Poslední dva roky se ve start-upu plně soustředili na vývoj produktu. „Náš software je snadný na používání, ale velmi těžký na vytvoření. Od začátku nicméně bylo v plánu hodně zapojit strojové učení a umělou inteligenci, na což se teď chceme mnohem víc zaměřit. Nemůžu jít bohužel do podrobností, protože to bude naše tajná přísada a chystáme se ji patentovat. Řekněme ale, že plánujeme udělat roboty ještě mnohem rychlejší a robustnější. Věříme, že to bude opravdu zásadní průlom,“ doplňuje Darko Jovisic.

A právě na tento další vývoj bude směřovat investice z fondu J&T Ventures. Než došlo k uzavření smlouvy, absolvovali zakladatelé start-upu řadu schůzek s dalšími potenciálními investory. „Lidé z J&T Ventures byli první, kde jsme cítili, že do sebe všechno zapadlo – sedli jsme si lidsky, vedli jsme skvělé diskuze o produktu i strategii a moc se nám líbí, že jsou součástí velké skupiny s přístupem k bankám a retailu. Nejde jen o peníze, skutečně nás aktivně propojují s potenciálními zákazníky,“ konstatuje Jovisic.

A jak vývojáři reagují na obavy, že kvůli robotům přijdou zaměstnanci firem o práci? „V rámci projektů, na kterých pracujeme, zatím žádné propouštění nenastalo. A to ani u vysoce komerčních klientů orientovaných na efektivitu. Jde spíš o to, že firmy jsou efektivnější, mohou rychleji a ve velkém množství odbavovat požadavky klientů a lidé se mohou věnovat komplexnějším úkolům, které přinášejí větší hodnotu. Každá nová technologie navíc otevírá řadu nových pracovních pozic,“ odpovídá na otázku Jovisic.

Pohled J&T Ventures na investici

„Robotická automatizace procesů se týká každého odvětví a každé firmy. Robotiq.ai má řešení, které je extrémně jednoduše implementovatelné a tím pádem snadno využitelné i v rámci středních a menších firem, které bývají velkými hráči často opomíjeny. Tým stojící za Robotiq.ai má zároveň tah na bránu i exekutivní schopnosti, což je u start-upu v této fázi klíčové. Pevně věříme, že se Robotiq.ai stane v cílových segmentech relevantním hráčem ve světovém měřítku,“ řekl k investici David Polach, Investiční manažer J&T Ventures.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.