Společnosti na BCPP: Konsolidační balíček zvyšuje daň z příjmu firem na 21 %

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v pátek schválila tzv. konsolidační balíček, který má za cíl snížit deficit rozpočtu o 150 mld. Kč. Součástí balíčku je i zvýšení daně z příjmu právnických osob z 19 na 21 %, které bude platit od příštího roku. Obecně by tak v důsledku změny měl mírně klesnout čistý zisk společností se sídlem v České republice, což se dotýká všech českých společností na pražské burze. Přesto podotýkáme, že vzhledem ke složitosti daňového systému se může dopad odlišovat u každé jednotlivé společnosti. Konsolidační balíček ještě čeká hlasování v Senátu a podpis prezidenta, ale vládní koalice má možnost jejich případný nesouhlas přehlasovat, neboť má v Poslanecké sněmovně absolutní většinu hlasů.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.