Makro: Mírný pokles průmyslu v únoru

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Průmyslová výroba v únoru mírně klesla o 0,9 % r/r (-1,3 % v lednu). Sezóně očištěná produkce meziměsíčně klesla o 0,3 % m/m (+1,2 % v lednu). Výsledky potvrdily, že na začátku letošního roku (leden-únor) došlo v domácím průmyslu k mírnému zlepšení v porovnání se 4Q/19. Český průmysl kopíroval svým vývojem průběžná data z německého průmyslu. Z hlediska oborů byla situace v domácím průmyslu v únoru smíšená, opět rostla výroba aut (+3 % r/r), naopak další obory jako výroba strojů (-8 % r/r) ztrácely. Nové zakázky klesly meziročně o 3 %.

Po solidním začátku roku (leden, únor) ovšem očekáváme, že v březnu došlo k prudkému propadu průmyslové produkce jako následek karanténních opatření v ČR i zahraničí. Vloni průmyslová produkce klesla (-0,5 %), letos hrozí, že dojde k propadu produkce přes 10 %.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.