Natland rezidenční fond za loňský rok splnil kovenant LTV na dluhopisy

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Natland rezidenční investiční fond oznámil, že k 31.12. 2020 činil poměr zadluženosti LTV (loan-to-value) 57,83 %.


Natland rezidenční investiční fond oznámil, že k 31.12. 2020 činil poměr zadluženosti LTV (loan-to-value) 57,83 %. Fond tím tak splnil kovenant na dluhopisy 5,47/2024, který připouští max. LTV ve výši 72,5 % pro r. 2020.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.