Moneta: Zvýšení celoročního výhledu

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Moneta včera pořádala konferenční hovor, kde finanční ředitel Jan Friček komentoval dosavadní trendy a výsledky banky v porovnání s celoročním výhledem. Hlavní body, které zazněly, jsou:

  • Čistý zisk za celý rok by měl být přibližně o 300 mil. lepší oproti dosavadnímu výhledu (minimálně 2,1 mld. Kč). Hlavními důvody jsou nižší úrokové náklady plynoucí z přecenění depozit, lepší než očekávaná výkonnost úvěrů, které byly v moratoriu, a nižší rizikové náklady.
  • Rizikové náklady by měly být na spodním okraji dříve prezentovaného pásma (185 – 200 b.b.), tedy přibližně 3,7 mld. Kč. Dosavadní výhled nezahrnoval zisk z prodeje nesplácených úvěrů.
  • Ve 3Q došlo k výraznému nárůstu nové produkce. Kromě uzavření ekonomiky ve 2Q k tomuto nárůstu přispěly marketingové kampaně, především u spotřebitelských úvěrů a úvěrů malým a středním podnikům.
  • U úvěrů, které ukončily moratorium, banka nepozoruje výrazné zhoršení platební morálky. Ke konci října bude končit moratorium u úvěrů v objemu 18 mld. Kč, z čehož 2/3 jsou retailové úvěry a 1/3 komerční úvěry.
  • Expozice vůči nejvíce zasaženým sektorům ekonomiky, jako je cestovní ruch či pohostinství, je relativně malá (jednotky procent), banka k této expozici vytvořila opravné položky již ve 2Q a nyní nevidí důvod k tvorbě dalších.
  • Banka stále plánuje vyplatit dividendu, jakmile to regulátor umožní.

Celkově informace vnímáme pozitivně vzhledem k zvýšení celoročního výhledu a pozitivnímu vývoji úvěrů, které prošly moratoriem. Výsledky za 3Q banka zveřejní 30. října a včerejší informace naznačují, že by nemusely být pro investory zklamáním, ale naopak by mohly přinést určité uklidnění ohledně dopadů současných restrikcí a připravenosti banky na případný následující horší vývoj ekonomiky.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.