Allwyn International: Pokračující rychlý růst podpořený akvizicemi

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Allwyn International reportoval výsledky za druhý kvartál tohoto roku.

Allwyn International reportoval výsledky za druhý kvartál tohoto roku. Na konsolidované bázi vzrostly celkové tržby o 115 % r/r na 2 046 mil. EUR a očištěná EBITDA o 35 % na 381 mil. EUR. Za růstem je pokračující organický růst a výrazný dopad konsolidace nových akvizic, konkrétně provozovatele britské loterie Camelot UK a Camelot Lottery Solutions group, která provozuje loterii v Illinois (USA). Na srovnatelné bázi, po očištění o tyto akvizice by byl růst tržeb 7 % a růst EBITDA 15 %. Zadluženost měřená poměrem čistého dluhu k očištěné EBITDA pak ke konci kvartálu dosahovala 1,8x (ke konci 1Q byla na úrovni 1,2x). Společnost opět představila velmi silná čísla, což v kombinaci s nízkým zadlužením považujeme za pozitivní zprávu z pohledu obchodovaných dluhopisů.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.