Eva Koťátková: Obsese kresbou, detaily a tím, co v nás vyvolávají různé instituce

4-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceEva Koťátková: Obsese kresbou, detaily a tím, co v nás vyvolávají různé instituce

Jak se cítí lidé za mřížemi léčebny? Jak vnímáme svět obutí v pohodlí domácích bačkor? Jaké by to bylo vrátit se zpátky do školy? A jak se nahlíží až za obzor fantazie? Evu Koťátkovou fascinují různá prostředí, která formují naše vědomí. Cenu Jindřicha Chalupeckého získala už ve 25 letech.

Od začátku vzniku J&T Banka Art Indexu patří mezi top deset nejviditelnějších českých umělců a umělkyň, tři roky po sobě pak obsazuje první příčku tohoto žebříčku. Je jednou z našich nejznámějších umělkyň nejenom v České republice, ale zejména v zahraničí. Nebojí si hrát, zkoumat, kreslit a vracet se pomyslně do doby dětství, školních let či rodinných vazeb.


S pýchou si prohlížím košili s provázkem obvázanými rukávy postavenou vedle drátěného torza na skleněné poličce. Dílo vyvolává úzkost a beznaděj spojenou s psychiatrickou léčebnou. Já mám však radost. Nacházím se v Bruselu ve čtvrti Schaerbeek v budově bývalé továrny dnes známé jako Loft. Prostory zde okupují díla z rozsáhlé sbírky finančníka Alaina Servaise a mezi nimi se vyjímá i to od Evy Koťátkové.

„Výchozím bodem mé práce je nejbližší okolí, základní, přirozeně strukturovaná společenství, jako jsou domácnost, rodina nebo škola, s jejich funkčními mechanismy, schématy chování a vzájemnými závislostmi. Umění mi dává možnost, jak tato prostředí subjektivně zkoumat, ukázat v jiných souvislostech a uvědomovat si svou vlastní pozici v nich,“ napsala do katalogu k Ceně Jindřicha Chalupeckého v roce 2007 Eva Koťátková.

Eva Koťátková

Narodila se v roce 1982 v Praze. Studovala na pražské Akademii výtvarných umění, postgraduální titul získala na UMPRUM v Praze. Tvoří performativní instalace, v rámci kterých je pro ni důležité upozorňovat na roli člověka v sociálním systému. V roce 2007 se stala laureátkou Ceny Jindřicha Chalupeckého a Ceny Josefa Hlávky. Rovněž je držitelkou Dorothea von Stetten Kunstpreis. Je finalistkou Fondation Prince Pierre de Monaco – 45th International Contemporary Art Prize a Future Generation Art Prize. Tvůrčí pobyty absolvovala v New Yorku, Budapešti, Dublinu či ve Vídni. Od roku 2019 vévodí žebříčku J&T Banka Art Index.

Každodenní situace jako instalace

Tehdy finálová výstava k ceně probíhala v Galerii Jelení. Eva Koťátková v rámci ní vytvořila projekt Za mezi nad pod v (Pokoj). Dílo propojovalo vnější i vnitřní prostor jakýmsi tunelem tvořeným z různých materiálů. Uvnitř pak na návštěvníky čekala instalace z dobře známých „domáckých“ předmětů, jako jsou bačkory, provázek, ošatka, hrneček, hadr, houba, talíř, sešit či kapesníčky. „Motivy nacházím i v samotném uměleckém procesu a jeho jazyku: výsledkem je permanentní zpochybňování klasických způsobů zobrazení, výtvarných postupů a technik. Pracuji s každodenními příběhy a situacemi, které přehodnocuji, přetvářím a rozestavuji v nových souřadnicích, daných mou osobní zkušeností,“ uvedla ke své tvorbě Koťátková.

V roce 2007 se díky tomuto přístupu stala do té doby umělkyně nejmladší laureátkou Chalupeckého ceny. „Práce Evy Koťátkové je komplexní, pokud jde o média, jež používá. Po obsahové stránce se odvážně vyrovnává s každodenností, tělesným a emocionálním vnímáním prostoru. Její koncepčně založený přístup je plný hravosti a tajuplnosti. Nesamozřejmost všednosti a každodenních předmětů přetváří do performancí a soch,“ ocenila její tvorbu tehdejší porota v čele s Milenou Kalinovskou.

Estetika školních let

Ve stejném roce, v době, kdy končila Eva Koťátková svá studia na Akademii výtvarných umění, se rozhodla podat si znovu žádost o možnost vrátit se na základní školu. Ta jí však byla zamítnuta. Přesto se vrátila do období povinné školní docházky alespoň ve své tvorbě a vytvořila cyklus Cesta do školy. Část z něj patří i do sbírky Magnus Art. Jedná se o dřevěnou aktovku a sérii kreseb někdy až bolestně zachycující některé útrapy a strasti, které žáci během svých školních let podstupují – stání na hanbě, různé psychické i fyzické tresty, těžká aktovka, fronty na obědy či ruce za zády. „Při práci na projektu jsem měla poprvé příležitost dát volný průchod své zálibě v estetice nástěnek, v čítankových ilustracích, v tlumené, vybledlé barevnosti, ve výtvorech domácí rukodělné dovednosti: jejich působivost pramení z jejich paměti, která sahá až do mých školních časů,“ uvádí k cyklu Eva Koťátková.

Kresbou podchycený celý svět

„Nejintimnější a nejbezprostřednější formou vyjádření pro mě přitom zůstává neustálé obsesivní zaznamenávání věcí a situací pomocí kresby,“ přiznává výtvarnice. Jemné kresby spojené s kolážemi odkazující k nekonečné dětské fantazii. Postavy s opičí hlavou či ptačím torzem, dětské obličeje s páskou přes oči, mísení lidských a zvířecích motivů, pohled do útrob lidského těla, na odhalenou kostru. Vše umocněné výraznou červenou barvou. Rozměrem malá, tématem a motivy široká díla upoutávají návštěvníky při procházení rozsáhlým prostorem veletrhu Art Basel v basilejském Messe. Instalaci vytvořila berlínská galerie Meyer Riegger, která Evu Koťátkovou v zahraničí zastupuje. A já mám zase radost, že se umění vytvořené v českém kontextu dostává i za hranice naší země a rezonuje s diváky a sběrateli z celého světa.

J&T Banka Art Index, který je společným projektem J&T Banky a ART+, vznikl na přelomu let 2013 a 2014 se záměrem nabídnout potenciálním sběratelům a investorům nástroj, který jim pomůže v orientaci na aktuální domácí výtvarné scéně. Ambicí indexu nebylo a není hodnotit umělecké kvality jednotlivých autorů, ale mapovat jejich institucionální úspěchy. Zjednodušeně řečeno, jak často a v jak prestižních institucích vystavují. Pojem současné umění index definuje rokem narození a započítávány jsou vždy pouze aktivity za posledních deset let.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.