Primoco: Německá Plath Corporation získala opce na 5 % akcií ve firmě

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Podle hlášení pro Českou národní banku nabyla německá společnost Plath Corporation opce na 235 447 akcií, což představuje 5 % akciového kapitálu společnosti. K nabytí opcí došlo 10.5. 2024, přičemž opce lze uplatnit do 15. 11. tohoto roku. Hamburská společnost Plath Corporation nabízí hardware a software ke sběru zpravodajských informací a jejím stoprocentním majitelem je její ředitel Nico Scharfe. Další detaily k získání opcí zatím nebyly zveřejněny. Potenciální vstup nového investora, který je dodavatelem bezpečnostních složek, hodnotíme pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.