CSG: Rychlý růst tržeb a zisku v r. 2023 a pokles relativního zadlužení

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Průmyslová skupina Czechoslovak Group (CSG) včera oznámila výsledky hospodaření za r. 2023.

Průmyslová skupina Czechoslovak Group (CSG) včera oznámila výsledky hospodaření za r. 2023. Tržby skupiny vzrostly o 71 % r/r na 1,73 mld. EUR, kde tento rychlý růst pramenil z většiny z organických zdrojů, ale i z významné akvizice. CSG totiž v r. 2022 akvírovala významného italského producenta malorážní munice Fiocchi Munizioni a v prosinci 2023 pak rovněž italského výrobce brokovnic Armi Perazzi. Organickým zdrojem růstu pak byla především prudce rostoucí produkce velkorážní munice a vojenských vozidel. Celkově měl za loňský rok zbrojní sektor podíl 72 % na tržbách skupiny. Vývozy zbraní na Ukrajinu se pak podílely na tržbách 23 %. Zisk před odpisy EBITDA vzrostl meziročně o 130 % a jeho marže dosáhla 25,3 % (vs. 18,8 % o rok dříve). V souvislosti s akvizicemi vzrostly skupině i úrokové náklady, a růst čistého zisku tak byl nižší, a sice o 49 % r/r na 210,2 mil. EUR.

Vzhledem k rychlému růstu zisku EBITDA klesl ukazatel relativního zadlužení čistý dluh / EBITDA na hodnotu 1,16 z 2,13 o rok dříve. Relativní zadlužení se tak pohybuje výrazně pod maximem dle kovenantu dluhopisů 8,00/2028 ve výši 3,5. Management CSG uvedl, že jedním z cílů pro tento rok je dokončení akvizice americké společnost Kinetic, doposud známé jako divize Sporting Products na výrobu malorážní munice firmy Vista Outdoor. Z výsledků považujeme za příznivý především rychlý růst zisku EBITDA (a jeho marže), který umožnil pokles relativního zadlužení. Výsledky tak hodnotíme pozitivně ve vztahu k dluhopisům CSG 8,00/2028, které se obchodují na pražské burze.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.