ČEZ zítra ráno zveřejní čísla za 4Q 2022

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
ČEZ zítra ráno zveřejní výsledky za čtvrtý kvartál minulého roku. V samotném čtvrtém čtvrtletí očekáváme meziročně 29% nárůst celkových tržeb na 93 mld. Kč a EBITDA na úrovni 37,5 mld. Kč. Z pohledu celého roku 2022 pak očekáváme, že EBITDA na úrovni 127 mld. Kč mírně překoná horní okraj výhledu managementu (115-125 mld. Kč) a očištěný čistý zisk bude na horním okraji výhledu (65-75 mld. Kč). Předpokládáme, že management zopakuje očekávaný výplatní poměr dividendy na horním okraji rozpětí 60-80 %, což by podle naší projekce představovalo dividendu ve výši 111 Kč na akcii (11% hrubý div. výnos). Zda oznámí rovnou konkrétní návrh nyní či až s pozvánkou na valnou hromadu, je obtížné odhadnout. Výhled pro tento rok, který počítá s EBITDA v rozmezí 105-125 mld. Kč a očištěným čistým ziskem 30-40 mld. Kč, management zveřejnil již začátkem února.

Případné výsledky na horním okraji výhledu a vysoká dividenda by mohly být mírně pozitivní pro další směřování akcií, nicméně ty budou i nadále ovlivňovány především sázkami na případný odkup ze strany státu.

 

mld. KčOček. J&T 4Q 224Q 2021r/rKonsensus
Tržby93,071,829 %92,5
EBITDA37,515,7139 %32,8
EBIT28,52,31141 %23,9
Čistý zisk22,63,2598 %18,2

Zdroj: ČEZ, J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.