Makro: Spotřebitelská důvěra na 3letých maximech

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Konjukturální průzkumy za duben opět pozitivně překvapily na více úrovních. Souhrnné indexy se posunuly na nová roční maxima. Nejvýraznější pohyb nastal u spotřebitelské důvěry, kde index vzrostl výrazně čtvrtý měsíc v řadě a dostal se na nejvyšší úroveň od září 2021. Domácnosti se přestávají obávat dalšího ekonomického vývoje, současně lépe hodnotí svoji finanční situaci a projevují větší ochotu k velkým nákupům. Výrazným faktorem je pokles inflace a odeznění předchozího šoku. Mírné zlepšení sentimentu nastalo i v průmyslu, ve službách a mezi podnikateli obecně, ale trendově k výrazné změně nedošlo.

Na jednu stranu data opakovaně naznačují, že by mělo pokračovat oživení u spotřebitelské poptávky domácností, naopak v průmyslu je vývoj stále utlumený.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.