Zlevnění akcií a dluhopisů realitních společností

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Martinova práce má dvě roviny, jednak působí jako ředitel odboru Správy fondů, kde má na starosti koordinaci týmu portfolio manažerů. Zároveň také přímo spravuje fondy jako portfolio manažer.  


Zlevnění akcií a dluhopisů realitních společností
#Dluhopisy#Akcie#Cíle

K pozoruhodnému rozevření valuačních nůžek došlo v minulých čtvrtletích u realitních společností. Reality jako takové (byty, obchodní a kancelářské budovy) se dostaly pod tlak kvůli vyšší inflaci, vyšším úrokovým sazbám a zhoršení výhledu ekonomické aktivity.

Realitní fondy, které tyto nemovitosti pronajímají, však (zatím) investorům ukazují kladné zhodnocení podílových listů. Tyto fondy ohodnocují majetek pomocí znaleckých posudků, což má oproti dění na trhu určité zpoždění.

Výrazně jiná je situace u společností, které vlastní podobná portfolia nemovitosti, ale samotné jejich akcie se obchodují na burze. Akciový trh žádné zpoždění nemá a obrázek, jaký podává o dění na realitním trhu, je o poznání více pesimistický. Například akcie největšího německého vlastníka rezidenčních nemovitostí Vonovia poklesly od léta 2021 o dramatických 70 %. Akcie provozovatele obchodních center Unibail-Rodamco ztratily za stejné období zhruba 40 % hodnoty. Zdá se, že obdobná aktiva lze koupit výrazně levněji než vstupem do klasických nemovitostních fondů.  

K zajímavému zlevnění došlo i u burzovně obchodovaných dluhopisů realitních společností. Dluhopis realitní společnosti CPI splatný v dubnu 2027 ztratil za rok a půl 30 % své ceny a při jeho pořízení dnes na trhu obdrží investor zhodnocení v EUR více než 10 % ročně. Podřízené perpetuitní dluhopisy stejné firmy nabízejí roční výnos přes 17 %. To vše u firmy, která reportuje podíl dluhu do 50 % vůči hodnotě majetku. Tj. dluh by měl být celkem slušně krytý aktivy.  


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.