Allwyn dokončil akvizici Camelot UK

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Allwyn dokončil akvizici společnosti Camelot UK Lotteries Limited, která v současné době provozuje britskou národní loterii.


Allwyn dokončil akvizici společnosti Camelot UK Lotteries Limited, která v současné době provozuje britskou národní loterii. V druhé polovině ledna akvizici schválil regulátor trhu, tedy britská Komise pro hazardní hry. Allwyn získal licenci na provozování loterie od února příštího roku, prostřednictvím zmíněné akvizice se však stává provozovatelem loterie již nyní a zároveň tato akvizice přispěje k hladkému přechodu na novou licenci.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.