Makro: Propad průmyslu se v prosinci prohloubil

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Průmyslová výroba (očištěna o kalendářní efekty) v prosinci klesla o 3,4 % r/r (-3,2 % v listopadu), což byl mírně horší výsledek, než se očekávalo. Sezóně očištěná produkce meziměsíčně klesla o 0,9 % m/m (-1,1 % v listopadu). Ve 4Q se postupně prohluboval pokles domácího průmyslu, když na něho s odstupem dolehlo předchozí zpomalení průmyslu v západní Evropě (hlavně v Německu). Vstup do nového roku bude pro průmysl složitý a rychlé zlepšení se neukazuje.

Z hlediska oborů v prosinci klesla výroba u všech klíčových částí domácího průmyslu, včetně výroby aut (-10 % r/r). Negativním signálem byl další propad nových zakázek o 3 % r/r.

Ve 4Q pokračoval pokles průmyslové produkce (-0,5 % q/q; -2,3 % r/r) a byl brzdou růstu HDP ve 4Q. Za celý rok 2019 průmyslová produkce klesla o 0,5 % (+3,1 % v 2018). Letos zatím očekáváme podobný výsledek.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.