Pro Ukrajinu 8 milionů a více než 20 milionů do českých veřejných sbírek

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Valérie Horváth vystudovala dějiny umění na FF UK a Arts Management na VŠE, část studia strávila ve francouzském Dijonu. Působila v soukromých galeriích, naposledy spolupracovala se dvěma významnými sklářskými značkami.


Pro Ukrajinu 8 milionů a více než 20 milionů do českých veřejných sbírek

Minulé týdny byly ve světě umění především ve znamení nákupů – od dobročinných přes veřejné až po nákupy fotografií. V Praze proběhla dobročinná aukce na podporu Ukrajiny, která nashromáždila 8 milionů korun. České veřejné instituce loni nakoupily současné umění za více než 20 milionů korun a ještě větší balík peněz brzy utratí Španělsko za rozsáhlou uměleckou sbírku.

Dobročinná aukce vybrala 8 milionů na Ukrajinu

Vlna solidarity ze strany umělecké scény ještě zdaleka nekončí. V polovině března proběhla dobročinná aukce s názvem Umění pro Ukrajinu, za kterou stála skupina čtyř pražských galerií: Centrum současného umění DOX, Bold Gallery, Trafo Gallery a The Chemistry Gallery. Společně oslovily 134 českých umělců napříč generacemi tak, aby i některé vyvolávací ceny motivovaly kupce, kteří zatím o nákupu umění neuvažovali. Díla, která umělci do aukce věnovali, se nakonec vydražila za více než 8 milionů korun. Veškerý zisk z aukce teď putuje na konto SOS Ukrajina Člověka v tísni, kam dražitelé rovnou posílají částky za svá nakoupená díla.

Ceny Czech Grand Design uděleny

Letošní ceny Czech Grand Design mají své vítěze. Ze všech laureátů jmenujme alespoň několik: za módu byla oceněna značka Pár, která spolu s designérkou Eliškou Horčíkovou vytvořila novou kolekci lokálních tenisek. Ocenění v kategorii šperk si tentokrát neodnesl žádný šperkař, ale studio Olgoj Chorchoj se svými hodinkami pro značku Bohematic. Hlavním oceněným, takzvaným Designérem roku, se stala tvůrčí dvojice Vrtiška & Žák, mimo jiné za svůj návrh umyvadel pro značku Rako nebo za originální katamarán. Výstava prací vítězů a finalistů je k vidění ještě do 10. dubna v galerii České spořitelny.

Loňské nákupy do veřejných sbírek

České sbírkotvorné instituce díky Akvizičnímu fondu Ministerstva kultury loni nakoupily 131 děl současného umění dohromady za 20,3 milionu korun. Zmíněný fond v posledních letech konečně přinesl vytouženou změnu v přístupu k tvoření našich veřejných sbírek. V těch dosud zásadně chyběli zástupci umění posledních dekád, a to zejména kvůli nedostatku financí na nákupy. Instituce tak vůbec nedokázaly reflektovat vývoj umění v době, ve které žijeme. Zřízení akvizičního fondu jim umožnilo tyto mezery postupně zaplňovat a řada institucí tuto možnost aktivně využívala. Všeobecné nadšení ale nyní bolestně zkrotil fakt, že činnost fondu byla od letošního roku pozastavena, ministerstvo musí šetřit. Instituce si tak budou muset hledat nové cesty, jak své sbírky udržovat aktuální.

Španělsko pořizuje rozsáhlou sbírku majitele sýrárny

Mnohem větší budget na rozšíření státních sbírek má evidentně Španělsko. To teď nakupuje rozsáhlou sbírku Josého Maríi Lafuente, známého především díky výrobě mozzarelly a dalších sýrů. Archivo Lafuente, jak je sbírka označována, zahrnuje desítky tisíc uměleckých děl, která Lafuente nashromáždil za posledních 30 let. Celková částka za sbírku zatím nebyla určena, už teď se ale ví, že nebude vycházet ze součtu aktuálních cen jednotlivých děl – to by pravděpodobně Španělsku nezbylo v letošním rozpočtu už vůbec nic. O umění bude každopádně dobře postaráno, sbírka se přesune do jedné z nejvýznamnějších španělských kulturních institucí, do muzea Reina Sofia v Madridu.

Jak se sbírá fotografie

Art Tactic vydal čerstvý report o trhu s uměleckou fotografií a zdá se, že se tomuto segment začíná zase dařit. V roce 2021 vydražila top trojice aukčních domů, Sotheby’s, Christie’s a Phillips, fotografie za 65,2 milionu dolarů, což je oproti předloňským 55,5 milionům dolarů navýšení o 22 procent. Segment se ale stále nevrátil do stavu před pandemií – k obratům z roku 2019 mu stále chybí dalších 15 procent. Největší nárůst v kategorii fotografie zaznamenala ta současná. Sběratelé za ni loni oproti předchozímu roku utratili více než dvojnásobek.

Úvodní foto: Daniel Pešta, Nevinnost, olej na plátně, 2021-22, vydraženo na aukci Umění pro Ukrajinu za 150 000 Kč, zdroj: Umění pro Ukrajinu


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.