ČEZ: Ministerstvo spravedlnosti údajně přepracovává návrh změny zákona o přeměnách obch. společností

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Ministerstvo spravedlnosti údajně přepracovává návrh změny zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. Jedná se o reakci na negativní stanovisko legislativní rady vlády a odpor ze strany dalších odborníků a minoritních akcionářů ČEZu. Podle původního návrhu by pro schválení rozdělení společnosti bylo zapotřebí držitelů 85 % akcií přítomných na valné hromadě (doposud 90 % všech akcionářů), což by státu umožnilo schválit rozdělení ČEZu bez souhlasu minoritních akcionářů. Tato změna navíc byla definována tak, že by se týkala pouze společnosti ČEZ.  


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.