Sazka Group svolává schůzi držitelů dluhopisů (SG 4,00/2022)

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Sazka Group Financing svolává schůzi majitelů eurových dluhopisů (SG 4,00/2022) vydaných v roce 2017.


Sazka Group Financing svolává schůzi majitelů eurových dluhopisů (SG 4,00/2022) vydaných v roce 2017. Schůze se uskuteční 16. prosince v Bratislavě. Důvodem svolání je plánovaná změna ve struktuře financování skupiny, přijetí nového úvěrového financování skupiny a s tím spojené změny v podmínkách emise týkající se zajištění.

Cílem změn je vytvořit sdílené zabezpečení pro všechny dluhopisové emise Sazka Group, které jsou v celkovém objemu 1 029 mil. EUR, a nového bankovního úvěrového financování v objemu 640 mil. EUR. Všichni tito věřitelé by tak byli na stejné úrovni z pohledu případného vypořádání. Kromě dosavadního zajištění ručitelským prohlášením, které zůstává v platnosti, budou dluhopisy nově zajištěny akciovými podíly, které Sazka Group drží v jednotlivých provozních společnostech a zástavními právy na některé vnitroskupinové pohledávky a účty.

Pro držitele dluhopisů se podle nás jedná spíše jen o technickou věc, která by však v konečném důsledku měla zlepšit jejich postavení z pohledu rizika.

Emisní podmínky korunové emise (SG 5,20/2024) vydané v minulém roce již jsou nastaveny tak, že není potřeba souhlas držitelů těchto dluhopisů k začlenění do tohoto sdíleného zabezpečení.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.