Moneta uvažuje o zapojení do Národního rozvojového fondu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 



Generální ředitel banky Tomáš Spurný v rozhovoru pro Lidové noviny řekl, že je banka připravena investovat do vznikajícího Národního rozvojového fondu. Údajně by se mohlo jednat o více jak 1 mld. Kč a bude záležet především na tom, zda bude stát schopen nabídnout projekty, které dávají ekonomický smysl. Příspěvek do fondu bude formou investice a nikoliv jako platba z čistého zisku, takže by neměl mít negativní dopad na zisk ani dividendu banky.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.