J&T Banka uzavřela první pololetí se ziskem ve výši 3,1 miliardy korun

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceJ&T Banka uzavřela první pololetí se ziskem ve výši 3,1 miliardy korun
#Úspěch#Cíle#Růst

J&T Banka uzavřela, dle auditorem ověřených konsolidovaných výsledků, první pololetí letošního roku s čistým ziskem přes 3,1 miliardy korun a bilanční sumou 259,8 miliardy korun. Díky úspěchu nově otevřené pobočky v německém Frankfurtu a rostoucím úrokovým sazbám na trhu dosáhl objem vkladů ke konci června 181,4 miliardy korun.


K nárůstu bilanční sumy o 14 % od počátku roku na 259,8 miliardy korun přispělo především zvýšení objemu klientských depozit na 181,4 miliardy korun. Za jejich více než desetiprocentním nárůstem pak vedle vývoje úrokových sazeb a situace na trhu stojí velmi slibný rozjezd frankfurtské pobočky otevřené v březnu letošního roku, která vykázala ke konci června vklady v objemu 7,1 miliardy korun.


Na německém trhu působí banka už od roku 2014, kdy tu začala nabízet vkladové produkty prostřednictvím srovnávacích platforem. „Otevření vlastní pobočky a s tím spojená přímá komunikace s klienty nám umožní se na německém trhu dále rozvíjet a v budoucnu nabízet také investiční produkty a služby,“ uvedl při otevření pobočky Štěpán Ašer, generální ředitel J&T Banky.


Stejně tak se bance podařilo navýšit majetek pod správou a ve správě, a to na hodnotu 194 miliard korun, což se odrazilo v téměř 30% nárůstu čistých výnosů z poplatků a provizí.


Vlastní kapitál na konci prvního pololetí roku 2023 dosáhl úrovně 37,4 miliardy korun a kapitálová přiměřenost na konsolidované bázi dosáhla výše 23,86 %. To vše J&T Bance zajišťuje dostatečnou kapitálovou stabilitu a možnosti dalšího rozvoje.


J&T Banka od letoška drží investiční rating Moody‘s Baa2 se stabilním výhledem.  Agentura Moody’s především ocenila vybudovanou pozici J&T BANKY v oblasti korporátního financování a také diverzifikovanou a stabilní vkladovou bázi.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.