Kofola: Očekáváme solidní 2. kvartál díky poklesu nákladů

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Společnost Kofola ČeskoSlovensko zveřejní výsledky hospodaření za 2. kvartál 2023 dnes po zavření trhu. Druhý kvartál podle nás přinese podstatně nižší dynamiku tržeb oproti začátku roku (v 1Q +32 % r/r), když hraje roli pokles prodávaných objemů po zvýšení cen k 1. lednu i poměrně vysoká srovnávací základna loňského roku. Očekáváme pouze mírný růst tržeb o 4 % r/r na cca 2,3 mld. Kč, když efekt zvýšení cen stále převažuje nad poklesem objemů. Díky levnějším energiím a přechodu na jiný typ sladidel čekáme zvýšení EBITDA marže o 1,1 proc. bodu na 14,9 % a zisk EBITDA 342 mil. Kč, o 11,7 % vyšší než loni. Přecenění vnitropodnikového dluhu na finanční úrovni pomáhá čistému zisku, který podle nás ve 2Q vyskočil meziročně o 67,9 % na 120,9 mil. Kč. Pokud se naplní naše projekce, Kofola dosáhne za celé první pololetí zisku EBITDA 560,2 mil. Kč. Pokud bychom uvažovali, že firma dosáhne středu celoročního výhledu 1,2 mld. Kč (výhled je 1,15 – 1,25 mld.), potom by firma měla za 1H dosaženo již 47 % ročního výsledku, což je dobrý výsledek, neboť hlavní zisk vytváří až třetí (letní) kvartál. Proto jsme názoru, že výsledek za 1. polovinu roku podporuje současný výhled managementu a ten může být potvrzen. Očekáváme, že investory bude zajímat vývoj letní sezóny, a také se domníváme, že management zveřejní návrh dividendy za loňský rok, která by měla činit minimálně 11,3 Kč/akcie (jako za r. 2021). Celkově tak čekáme relativně dobrou sadu výsledků a potvrzení výhledu. Konferenční hovor se koná v pátek 1. 9. v 10:00 hod.   mil. Kč e2Q23 r/r 2Q22 Tržby 2 299,6 4,0 % 2 211,2 EBITDA 342,0 11,7 % 306,2 EBITDA marže 14,9 % +1,1 p.b. 13,8 % Provozní zisk 199,5 24,0 % 160,8 Čistý zisk po minoritách 120,9 67,9 % 72,0 Zdroj: J&T Banka, Kofola ČeskoSlovensko; čísla jsou upravena o jednorázové položky


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.