CPI PG: Reakce na zprávy z médií, nakládání s majetkem není omezeno

1-minutové čtení
J&T specialista


Společnost CPI Property Group (CPI PG) včera odpoledne reagovala na zprávy z médií, které uváděly, že soud na Kypru nařídil bankám obstavit majetek firmy ve výši 13 mld. Kč.

Společnost CPI Property Group (CPI PG) včera odpoledne reagovala na zprávy z médií, které uváděly, že soud na Kypru nařídil bankám obstavit majetek firmy ve výši 13 mld. Kč. CPI PG označila tento výklad za mylný s tím, že soud pouze nařídil, aby aktiva firmy neklesla pod 535 mil. EUR, což je žalovaná výše škody. CPI má celková aktiva přes 23 mld. EUR, tedy nařízení soudu je bez efektu na provoz firmy nebo na její nakládání s majetkem, neboť pokles výše aktiv pod 535 mil. EUR je vysoce nepravděpodobný. CPI PG dále výslovně uvedla, že nařízení soudu nijak nedopadá na bankovní účty firmy ani banky, s nimiž spolupracuje. Podle společnosti je nařízení soudu provizorním krokem, který byl učiněn ještě před posouzením meritu žaloby. Proto se CPI PG domnívá, že bude nakonec zrušeno. Objasnění rozhodnutí soudu považujeme za podstatné a pozitivní.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.