ČEZ: Spotřeba elektřiny v minulém roce poklesla o 4 % r/r

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Podle dat Energetického regulačního úřadu dosáhla čistá spotřeba elektřiny v minulém roce 57,8 TWh, což je meziročně o více jak 4 % méně a jedná se o nejnižší spotřebu a za nejméně 14 let. Výroba elektřiny pak v ČR dosáhla 71 TWh, což je o 9,9 % méně r/r. Kromě úsporných opatření mělo na spotřebu významný vliv také teplé počasí. Výkyvy ve spotřebě elektřiny mají jen minimální přímý dopad do hospodaření ČEZu, jelikož jsou vykrývány plynovými či uhelnými elektrárnami, které při současných cenách generují jen minimální marže, zásadní z pohledu zisku je pro ČEZ maximální produkce z jaderných zdrojů. Na druhou stranu negativním efektem nižší poptávky po elektřině a utlumeného průmyslu v rámci celé evropské unie jsou nižší ceny emisních povolenek a elektřiny.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.