Obnovení optimismu v průmyslu i přes slabý začátek roku

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Index nákupních manažerů (PMI) v průmyslu za leden razantně posílil na 44,6 bodů (42,6 b. v prosinci), což je nejvyšší hodnota od září. Index PMI posledních 8 měsíců v řadě zůstává hluboko pod hranicí 50 bodů, která u indexů PMI odděluje pásmo poklesu (pod 50) a růstu (nad 50), ale i tak se objevují náznaky pozitivního obratu. Firmy naznačují, že vstup do nové roku je stále slabý, klesají jim zakázky, musí dál omezovat výrobu a také i propouště zaměstnance. Nákladové inflační tlaky jsou stále vysoké, ale dál vykazují určité zvolnění a firmám se stále daří přenášet vyšší ceny na zákazníky. I přes negativní vývoj na začátku roku začaly firmy zlepšovat svůj výhled pro zbytku roku. Jde o další náznak toho, že recese domácí ekonomiky bude relativně krátká a mělká a v druhé polovině roku se ekonomika vrátí k růstu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.