CTP stanovilo poměr pro akciovou dividendu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost CTP včera informovala, že akcionáři, kteří si zvolili výplatu dividendy v akciové formě, dostanou za každých 72,5 držených akcií 1 novou akcii společnosti. Hodnota na jednu akcii (tržní cena akcie 13 EUR dělená 72,5) činí 0,18 EUR, což odpovídá hotovostní variantě dividendy. Podotýkáme, že akcie CTP se obchodují bez nároku na tuto finální dividendu od 28. 4. Výplatní den pro hotovostní dividendu a připsání akciové dividendy na účty proběhne 9. 6. Mezitímní dividenda 0,17 EUR na akcii byla již vyplacena loni.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.