Erste Group: Projekce výsledků za 1Q

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Erste Group zveřejní zítra ráno výsledky za 1Q 2024. Očekáváme opět relativně silné čtvrtletí s čistým ziskem na úrovni 749 mil. EUR (+26 % r/r).

Z pohledu čistých úrokových výnosů očekáváme silnější začátek roku (+4 % r/r v 1Q) a ve zbytku roku pak s pokračujícím tlakem na úrokové marže a očekávaným snížením úrokových sazeb ze strany ECB postupný posun směrem k celoročnímu výhledu (-3 % r/r). Výnosy z poplatků a provizí by měly být nadále velmi silné s růstem okolo 10 % r/r. Růst provozních nákladů by měl být stále relativně nízký (oček. +3 % r/r) i přes vysokou inflaci v minulém roce, k čemuž mimo jiné přispěje výrazné snížení příspěvku do fondu pojištění vkladů (oček. cca -40 mil. EUR oproti 1Q 2022). Kvalita úvěrového portfolia by měla být nadále dobrá s jen mírným nárůstem podílu nesplácených úvěrů, který připisujeme spíše návratu na dlouhodobě udržitelnější úrovně než výraznějším negativním trendům.

Předpokládáme, že management potvrdí na všech úrovních celoroční výhled zveřejněný koncem února. Akcie banky v posledních měsících výrazně posilují, když jen od začátku března jsou výše o 20 %. Nicméně při poměru ceny akcie k účetní hodnotě (Price / Book value) na úrovni 0,9x, očekávané návratnosti vlastního kapitálu (ROTE) přesahující 15 % a výplatě akcionářům (dividenda + zpětný odkup akcií) okolo 9 % vidíme prostor pro další růst. 

 

Kons., IFRS (mil. EUR)Oček. 1Q 20241Q 2023r/r
  Čisté úrokové výnosy1 8371 7694 %
  Poplatky a provize70564310 %
  Ostatní výnosy18187108 %
Provozní výnosy2 7232 4999 %
Provozní náklady-1 276-1 2423 %
Provozní zisk1 4471 25715 %
  Opravné položky-6821-429 %
  Ostatní náklady a výnosy-138-274-50 %
Zisk před zdaněním1 2411 00324 %
Čistý zisk74959426 %

Zdroj: J&T Banka, Erste


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.