Podprůměrná aktivita pokračuje

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
Michal Znojil

Čtvrteční obchodování na pražské burze bylo opět v podprůměrné obchodní aktivitě, když celkový objem dosáhl hodnoty 472 mil. korun (vs. průměr 0,56 mil. Kč). Největší obchodní aktivita (152 mil. korun) byla u akcií ČEZ. Dopolední nádech nad ceny 513,50 Kč byl vystřídán odpoledním prodejním tlakem. ČEZ tak obchodování uzavřel beze změny na hodnotě 508,50 Kč. ČEZ zveřejní výsledky hospodaření v úterý 20. března a prezentovaná čísla a především výhled může určit směr dalšího obchodování. Nejvýraznější změnou uzavřely akcie CETV, které jsou nadále pod prodejním tlakem a obchodování končí poklesem o 2,5 % na ceně 86,50 Kč. Titul vyjma pondělního růstu k ceně 91,50 Kč tento týden končí jen v červených číslech.          


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.