Komerční banka: Výsledky zklamaly na provozní úrovni, snížení výhledu

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Komerční banka reportovala za první kvartál tohoto roku čistý zisk ve výši 3 561 mil. Kč, a mírně tak překonala naše odhady. Za pozitivním překvapením je výhradně rozpouštění opravných položek, na provozní úrovni výsledky zaostaly za očekáváním.

Čisté úrokové výnosy meziročně klesly o 7 % na 6 349 mil. Kč a oproti předchozímu kvartálu (4Q22) byl propad dokonce 11 %. Důvodem je především růst nákladů na vklady kvůli vyšším úrokovým sazbám a přesunu prostředků z běžných účtů na více úročené termínované vklady. Čistá úroková marže byla 2,01 % (2,21 % ve 4Q22 a 2,22 % v 1Q22). Růst úvěrového portfolia dále zpomaloval (+5 % r/r) především kvůli propadu prodeje nových úvěrů na bydlení, nicméně oproti předchozímu kvartálu lez pozorovat mírné oživení. Klientské vklady pak byly nižší o 4 % r/r. Výnosy z poplatků a provizí (+1,5 % r/r) výrazně zpomalily svůj růst, překvapením je především propad poplatků z cross-sellingu.

Provozní náklady má banka nadále pod kontrolou a 5% meziroční růst je stále výrazně pod úrovní inflace. K tomu přispěly mimo jiné nižší odvody do regulatorních fondů (-8 % r/r). Podíl nesplácených úvěrů mírně klesl na 2,2 % (2,3 % na konci minulého roku). Rozpouštění rezerv v korporátním segmentu pak bylo vyšší než tvorba nových opravných položek.

Management dále mírně upravil celoroční výhled, kde očekává růst úvěrového portfolia středním jednociferným tempem (beze změny) a růst klientských vkladů okolo 5 % (dříve přes 5 %). Provozní výnosy by měly být mírně nižší (dříve na stejné úrovni) oproti minulému roku, když vyšší jednociferný pokles úrokových výnosů (doposud mírný pokles) bude jen částečně kompenzován přibližně 5% růstem výnosů z poplatků (beze změny) a vyššími výnosy z finančních operací (beze změny). Provozní náklady by i přes vysokou inflaci měly vzrůst „jen“ o něco více jak 5 % (beze změny) a rizikové náklady by měly zůstat pod dlouhodobě očekávanou standardní úrovní 30 b.b. (beze změny).

Celkově hodnotíme zveřejněné informace negativně. Provozní úroveň poměrně výrazně zaostala za odhady a zároveň management snížil výhled především na vývoj úrokových výnosů, kde je dopad rostoucích nákladů na depozita výraznější, než jsme doposud předpokládali. Konferenční hovor k výsledkům banka pořádá dnes od 14:00

Kons.  IFRS (mil. Kč)1Q 20231Q 2022r/rOček. J&TKonsensus
Provozní výnosy8 9589 477-6 %9 5319 382
  Čistý úrokový výnos6 3496 857-7 %6 9096 832
  Poplatky & provize1 5151 4932 %1 5961 594
  Ostatní provozní výnosy1 0931 128-3 %1026957
Provozní náklady-5 007-4 7685 %-4 952-5 010
Provozní zisk3 9514 709-16 %4 5794 373
  Opravné položky432-278--289-285
Zisk před zdaněním4 4444 4460 %4 3454 147
Čistý zisk3 5613 5131 %3 4283 251

Zdroj: J&T Banka, KB


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.