Preventivní opatření vlád způsobí pokles ekonomiky

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Domácí průmysl (tvoří přibližně 25 % tuzemského HDP) je podobně jako velká část průmyslu v západní Evropě již od 3Q v poklesu. Kvůli novému koronaviru dochází k omezení sektoru služeb (v ČR tvoří činnosti obchod, pohostinství a doprava asi 20 % HDP. V Itálii jen turistický ruch představuje 14 % HDP). K omezení aktivity dochází napříč celou Evropou, propad tedy nejde snadno kompenzovat jiným kanálem (např. exportem). Omezení se postupně šíří i do USA (viz. omezení kontaktu s Evropou). Celoevropská resp. globální recese je vysoce pravděpodobná. Zatím se nedá odhadnout rozsah propadu, protože různá omezení se stále rozšiřují a jejich délka prodlužuje.

Vládní podpora v boji s ekonomickými následky koronaviru

Na negativní vývoj se snaží reagovat mimo jiné hospodářská politika. Zástupci zemí G7 3. března deklarovali odhodlání koordinovat kroky, aby tlumili negativní dopady koronavirové nákazy na ekonomiku. Například Německo připravuje rámcovou pomoc ekonomice v objemu až 550 mld. EUR (14 % HDP), Itálie prozatím připravila rozpočtový balíček za 28 mld. EUR (1,6 % HDP) a Velká Británie za 30 mld. GBP (1,3 % HDP). Mezinárodní měnový fond oznámil aktivaci až 1 bil. USD. Je patrné, že nejen vlády, ale i nadnárodní instituce se připravují na poskytnutí nezbytné podpory.

Podpora ze strany měnové politiky

Vedle fiskální podpory přispěchaly na pomoc i centrální banky. Například americký Fed na mimořádných zasedáních snížil sazby nejdříve o 50 b.b. a následně až na nulu (dalších -100 b.b.). Současně znovu obnovil program nákupů aktiv („QE“) v objemu 700 mld. USD. Dále podpoří krátkodobý fin. trh objemem až 1500 mld. USD. Obdobné, i když ne tak razantní kroky provádí téměř synchronizovaně všechny významné centrální banky světa (ECB, BoE, BoJ a další). Snaží se předejít krizi likvidity, která se v podobně vypjatých situacích objevuje. Současně vytváří prostor pro podporu ze strany fiskální politiky.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.