Pilulka: Tržby loni klesly o 13 %, společnost chce letos kladný zisk EBITDA

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Pilulka Lékárny oznámila za r. 2023 pokles tržeb o 13 % na předběžných 2,1 mld. Kč. Při započtení franšízovaných kamenných lékáren by tržby činily dohromady 3,0 mld. Kč. Meziroční pokles byl způsoben jednak uzavřením ztrátové rumunské pobočky v polovině roku a také ukončení smlouvy s poskytovatelem zaměstnaneckých benefitů. Společnost uvedla, že běžné lékárenské tržby (tj. mimo uplatnění benefitů) rostly, a to navzdory celkovému poklesu trhu e-commerce v ČR. Pilulka chce především díky transformačním krokům z r. 2023 letos dosáhnout kladného zisku EBITDA a kladného cash flow. Ziskovost by podle finančního ředitele Tomáše Hospůdky měla dostat přednost před růstem tržeb. Zisk EBITDA za loňský rok společnost neuvedla, nicméně očekáváme na této úrovni výraznou ztrátu. Poskytnuté informace považujeme za neutrální, neboť pokles tržeb se u společnosti očekával.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.