CZG: Představenstvo může změnit dividendovou politiku, skupina se přejmenuje

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Management CZG na včerejším konf. hovoru mimo jiné komentoval poměrně vysoký dividendový výplatní poměr 73 % u navržené dividendy za loňský rok 25 Kč/akcie. Čistý zisk byl loni snížen o poměrně vysokou amortizaci, která je nehotovostní povahy, a proto nelimituje společnost ve výplatě zisku. Aby toto bylo reflektováno, byl zvolen výrazně vyšší výplatní poměr ze zisku. Představenstvo také může jednat o změně dividendové politiky, které doposud počítala s výplatou alespoň 1/3 zisku ve formě dividendy. Společnost také uvedla, že plánuje své přejmenování na Colt CZ Group, aby z názvu byly lépe patrné obě hlavní značky, které na trhu nabízí.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.