CZG: Představenstvo může změnit dividendovou politiku, skupina se přejmenuje

1-minutové čtení
J&T specialistaManagement CZG na včerejším konf. hovoru mimo jiné komentoval poměrně vysoký dividendový výplatní poměr 73 % u navržené dividendy za loňský rok 25 Kč/akcie. Čistý zisk byl loni snížen o poměrně vysokou amortizaci, která je nehotovostní povahy, a proto nelimituje společnost ve výplatě zisku. Aby toto bylo reflektováno, byl zvolen výrazně vyšší výplatní poměr ze zisku. Představenstvo také může jednat o změně dividendové politiky, které doposud počítala s výplatou alespoň 1/3 zisku ve formě dividendy. Společnost také uvedla, že plánuje své přejmenování na Colt CZ Group, aby z názvu byly lépe patrné obě hlavní značky, které na trhu nabízí.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.