Investoři upsali certifikáty J&T BANKY již za více než půl miliardy korun

1-minutové čtení

Po necelých dvou týdnech od zahájení nabídky nakoupili investoři přes polovinu emise kapitálového certifikátu J&T BANKY. Certifikát, tzv. perpetuita, která investorům nabízí pravidelný pevný výnos po nekonečně dlouhou dobu, banka uvedla na trh v červnu s emisní cenou zajištující investorům výnos 10 % ročně. Z připraveného celkového objemu 1 miliardy korun investoři již rozebrali přes 53,1 % emise.

„Vzhledem k tomu, že perpetuita J&T BANKY je vůbec první emise tohoto druhu v regionu, nastavili jsme zpočátku nabízený výnos poměrně vysoko. Přesto nás síla poptávky překvapila a máme ujištění, že nabízený výnos můžeme mírně snížit,“ komentuje Štěpán Ašer, generální ředitel J&T BANKY.

J&T BANKA od 15. července zvyšuje emisní kurs certifikátu na 105,26 %, což investorům může přinést běžný výnos 9,5 % p.a.

Mezi dosavadními investory dominují zejména privátní klienti, jejich objednávky představují přes 80 % upsaného objemu. Zbytek zájemců tvořili právnické osoby a obchodníci s cennými papíry.

Perpetuitní certifikát je nabízen pouze profesionálním investorům, zaměstnancům skupiny J&T a klientům s objemem disponibilního finančního majetku nad 100 tisíc euro. Certifikát se od 30. června obchoduje i na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha.