ČEZ: Případná mimořádná daň by neměla zatížit zisk tohoto roku

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Management společnosti v rámci včerejšího konferenčního hovoru ohledně případného mimořádného zdanění řekl, že nemá žádné konkrétnější informace a jednání nyní probíhají na politické úrovni. Z dosavadních jednání a informací z médií předpokládá, že by se případná daň vztahovala až na zisk příštího roku. Ministerstvo financí zároveň na svém twitterovém účtu uvedlo, že by vyplacená dividenda za letošní rok mohla dosáhnout rekordní úrovně okolo 35 mld. Kč. To by také naznačovalo, že zisk za rok 2022 nebude žádnou daní zatížen. Zavedení mimořádné daně, která by se vztahovala již na tento rok, by bylo relativně komplikované, nicméně přesto tyto náznaky mohou investory částečně uklidnit.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.