Zlato na rekordech může vytvořit příležitost u jeho těžařů

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  


Zlato na rekordech může vytvořit příležitost u jeho těžařů
#Trendy#Zlato#Komodity

Cena zlata vytvořila čerstvý historický rekord 2135 USD za unci a nad hranicí dvou tisíc dolarů se drží již přes týden.

Tuto hranici zlato krátce překročilo již třikrát v posledních letech, ale zdá se, že současný nárůst cen má pevnější základy. Když se cena zlata začátkem října vydala k růstu, nejnápadnějším důvodem byl konflikt v Izraeli. Brzy poté převzaly štafetu coby motor růstu úrokové sazby. Trhy nabyly přesvědčení, že americký Fed skončil se zvyšováním sazeb a že díky poklesu inflace začne sazby již na jaře snižovat. Prostředí s nižšími úroky cenu zlata podporuje, neboť zlato, které samo úrok nenabízí, při něm čelí menší „konkurenci“ státních dluhopisů nabízejících úrok.


Na trhu se zlatem však kromě soukromých kupujících probíhá i mimořádná aktivita centrálních bank. Ty jako celek nakoupily loni nejvíce zlata v historii (1136 tun) a letošní výsledky dávají tušit, že za rok 2023 dorovnají loňskou úroveň. Zhoršená geopolitická situace ve světě a vlna inflace totiž motivovaly řadu centrálních bank k hledání diverzifikace vůči své držbě dolarů a eur. Masivní nákupy ze strany centrálních bank odlišují současný nárůst cen zlata od minulých vrcholů a dávají zlatu větší podporu.


Akcie těžařů zlata však na růst ceny drahého kovu nereagovaly tak citlivě jako v minulosti. Ceny akcií největších těžařů zlata jako Newmont nebo Barrick Gold sice vzrostly, ale jejich akcie jsou na úrovních, kde byly dříve při ceně zlata zhruba 1900 dolarů. Důvodem může být to, že investoři považují současné ceny nad dvěma tisíci jen za krátkodobý výkyv. Tomu by nasvědčovaly i oceňovací modely některých investičních bank, které ještě nedávno čekaly dlouhodobou cenu zlata na 1700 dolarech.


Pozoruhodné je, že jeden publikovaný alternativní scénář, jenž předpokládá dlouhodobou cenu zlata dva tisíce dolarů, zvyšuje odhad hodnoty akcií některých těžařů o dvě třetiny oproti scénáři se 1700 dolary za unci. Zdá se, že současné ceny akcií velkých těžařů zlata nezaceňují možnost, že se cena zlata trvale posouvá výš. Pokud by se scénář trvalého nárůstu ceny potvrdil, akcie velkých těžařů zlata mohou skýtat příležitost.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.