Kofola: Akvizice skupiny Pivovary CZ Group

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Kofola ČeskoSlovensko včera oznámila, že se dohodla na převzetí společnosti Pivovary CZ Group za nezveřejněnou cenu. Skupina Pivovary CZ Group zahrnuje tři moravské značky Holba, Litovel a Zubr, přičemž Holba je nejvýznamnější z portfolia z hlediska ročního výstavu piva. Skupina je v současnosti pátou největší na českém trhu a má zhruba 4% tržní podíl na prodejích piva. Transakce má být dokončena v 1. kvartále 2024. Kofola bude vlastnit 51 % společnosti a bude ji tím konsolidovat do svých výsledků, zatímco 29 % firmy bude ovládat RSJ Investment Group a zbylých 20 % lokální investor Úsovsko působící v Olomouckém kraji. Kofola uvedla, že tržby skupiny loni činily 1,3 mld. Kč při zisku EBITDA 250 mil. Kč. Pro letošní rok odhadujeme tržby Kofoly 8,5 mld. Kč, a oznámená akvizice by proto měla zvýšit tržby skupiny o cca 15 %. Očekáváme, že rozšířením portfolia nápojů může Kofola získat dodatečnou tržní a cenovou sílu, na druhou stranu vedení Kofoly uvedlo, že výroba piva nepřináší přímé synergie s dosavadní výrobou nápojů Kofoly. Oznámenou akvizici proto zatím hodnotíme neutrálně. Kofola očekává, že po dokončení transakce by relativní zadlužení čistý dluh / EBITDA, které je nyní těšně pod úrovní 2, nemělo přesáhnou hranici 3.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.