Kofola: Počasí nepříznivě dopadlo na tržby, naopak lepší výhled na náklady

2-minutové čtení
J&T specialistaManagement Kofoly uvedl na pátečním konferenčním hovoru, že počasí mělo napříč regiony nepříznivý dopad na letošní jarní a letní sezónu. V České republice a na Slovensku byly tržby zatíženy i častějším odjezdem spotřebitelů na zahraniční dovolené a nákupy levnějších produktů v Polsku. V červenci a srpnu tak Kofola nadále zaznamenala výrazný propad prodaných objemů (-11 % r/r, resp. -13 % r/r), který je však stále kompenzován lednovým zvýšením cen. Proto tržby i tak mírně rostly (v červenci o 8 % r/r, v srpnu o 3 % r/). Finanční ředitel Martin Pisklák uvedl, že vývoj úrody ve světě naznačuje dobré objemy cukru na trhu. Ceny cukru na příští rok zatím nejsou známy, ale jsou indikace, že by se mohl zastavit dosavadní prudký nárůst cen. Cílem managementu je vrátit se na předcovidové marže z r. 2019, k nimž zbývají u EBITDA marže zhruba 3 procentní body v ČR a na Slovensku a 2 proc. body v jadranském regionu. Naopak nejmenší segment Fresh & Herbs, který zahrnuje síť Ugo, nyní dosahuje nejlepších marží od svého založení. Kofola zakončila 2Q se zadlužeností čistý dluh / EBITDA 2,50, což je díky nárůstu ziskovosti výrazně pod 2,97 na začátku roku. Vyznění konf. hovoru hodnotíme pozitivně.

Doplňujeme, že dnes začíná distanční (per rollam) valná hromada, jež má na programu návrh dividendy za loňský rok 13,5 Kč/akcie. Ta implikuje hrubý div. výnos 4,9 % p.a. Valná hromada potrvá do 19. 9. a očekáváme schválení návrhu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.