Kofola: Představenstvo s dividendou počká na výsledek hlavní sezóny

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Kofola ČeskoSlovensko zveřejnila pozvánku na valnou hromadu, která se uskuteční 28. 6. 2023 v Ostravě. Rozhodným dne pro účast na valné hromadě je 21. 6. V pozvánce na valnou hromadu představenstvo konstatuje, že vzhledem k makroekonomickému vývoji chce vyčkat s rozdělením zisku podobně jako loni až na výsledek hlavní sezóny (květen až září). Hlavním důvodem k opatrnosti je očekávaný pokles koupěschopné poptávky ze strany spotřebitelů. Představenstvo zatím indikovalo výplatu dividendy minimálně 11,3 Kč na akcii, což byla loňská úroveň. Vzhledem k tomu, že postup kopíruje situaci z loňského roku, považujeme zprávu za neutrální.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.